Christmas Snowfall Screensaver 1.0

Christmas Snowfall Screensaver 1.0

SaversPlanet.com – 2,8MB – Freeware –
Why do we love Christmas and New Year? These days more than ever we feel the value of the home warmth and comfort. We decorate our house before Christmas, the homes start to sparkle trim the Christmas tree, decorated with bright toys. And every year we are pleased to celebrate Christmas and New Year are waiting for positive change in the new year, hope for the best. Well when you can spend the holidays in the forest, surrounded by the majestic scenery of the winter. However, not all of us use this possibility, but with our screensaver Christmas Snowfall you will always have the opportunity to spend a couple of minutes in the winter forest, even in summer. Download and install free screensaver Christmas Snowfall!

Tổng quan

Christmas Snowfall Screensaver là một Freeware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi SaversPlanet.com.

Phiên bản mới nhất của Christmas Snowfall Screensaver là 1.0, phát hành vào ngày 09/12/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 09/12/2014.

Christmas Snowfall Screensaver đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,8MB.

Christmas Snowfall Screensaver Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Christmas Snowfall Screensaver!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản